Terug naar een gezond rendement: nu actie nemen!

Op dit moment is het aantal faillissementen in Nederland nog relatief laag. Gelukkig, maar ook vreemd want de Coronacrisis slaat zwaar toe. Waar zit de adder onder het gras? Kernvraag is: hoe lang kunnen bedrijven gelegen aan het Wobke-infuus nog overleven? Wat als de overheid deze maatregelen terugschroeft?

Stilzitten of toekomst borgen

Crises dienen zich met regelmaat aan. Belangrijk is dat ondernemingen zich elke keer snel weten aan te passen aan de nieuwe realiteit om een gezonde toekomst te borgen. Juist nu is dit het moment daarvoor, omdat veel bedrijven nog lucht krijgen vanuit de overheid.

Beperk de schade tijdig

Hoe sneller u ingrijpt, hoe eerder het tij gekeerd kan worden én hoe gunstiger de omstandigheden vaak nog zijn waaronder dit nog kan. De grafiek illustreert dat langer wachten veel meer inspanning betekent om uiteindelijk nog tot verbetering te kunnen komen. Intussen nemen de liquide middelen vaak verder af door de gemaakte verliezen. Te lang wachten betekent dat uiteindelijk actie in het geheel niet meer mogelijk is omdat de middelen ontbreken.

Met tijdig ingrijpen kan het resultaat snel herstellen. De continuïteit en de concurrentiepositie van de onderneming blijven gewaarborgd.

Onderneem op tijd actie

Snel aan de slag gaan loont. De praktijk leert dat goed interim management met expertise en een frisse blik vaak snel al zorgt voor resultaat. Dit komt omdat de opbrengsten vaak op korte termijn al veel hoger zijn dan de kosten. Ook wij kunnen geen garanties geven, maar kunnen het resultaat van onze inzet aantonen met (geanonimiseerde) resultaten uit het verleden.

Mede door het Wobke-infuus hebben bedrijven nu middelen om het roer tijdig om te gooien. Onze externe deskundigheid in combinatie met onze slagkracht en zorgvuldigheid kan een belangrijk verschil voor u maken. Wij brengen positieve veranderenergie in bij uw onderneming. Met oog voor de korte én lange termijn.

We werken met volle inzet, professionaliteit en integriteit. Niks spierballen, maar goed en snel handelen. Waar nodig samen met betrouwbare topspecialisten uit ons netwerk. En wij letten samen met u op de kosten.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Alex Verstraeten op 06-450 58 842 en verken uw mogelijkheden.