Management/organisatie advies

Gewild klankbord

Eigenlijk werkt de adviseur Alex Verstraeten op dezelfde wijze als de directeur of senior manager. Alleen zijn de positie, rol en verantwoordelijkheid anders.

Vaak wordt Alex als adviseur toegevoegd aan directieteams van onder meer familiebedrijven en multinationale ondernemingen. Hij begeleidt ze met adviezen op het gebied van onder meer commercie, management en organisatie en is daarbij een gewild klankbord.

Daarnaast wordt Alex ingeschakeld voor projecten. Zoals een onderzoek naar de huisvesting van een organisatie. Of een project om de kosten van een bedrijf te verlagen. Of om problemen oplossen in slecht functionerende afdelingen.

De consultancy-opdrachten van Alex vinden ook vaak plaats onder vorm van programma management.

Alex ondersteunt en coacht ook afdelingen, leidinggevenden en medewerkers in hun dagelijkse praktijk zodat zij hun effectiviteit en efficiency verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld met de stapsgewijze professionalisering van een werkplaats, een 5S schoonmaakactie of het verbeteren van projectmanagement bij bedrijven.

Knopen doorhakken

In al deze adviesrollen, gaat Alex Verstraeten pijnlijke conclusies niet uit de weg en durft hij zijn nek uit te steken. Soms moet je knopen doorhakken, diep gewortelde overtuigingen ter discussie durven stellen en heilige huisjes slopen, zo is zijn stellige overtuiging. Als het moet, afscheid durven nemen van oude gewoontes, productiemethodes en producten en nieuwe ervoor in de plaats brengen en zo het bedrijf weer gezond maken.

Contacteer Alex