De beproefde aanpak van John Kotter

Bij verandertrajecten werk ik met de methodiek van John Kotter (Harvard). De acht stappen uit het model, die in de praktijk vloeiend overlopen, vormen de leidraad om een verandering succesvol tot stand te brengen.

Change Management

 1. Urgentiebesef mobiliseren
  Waarom moeten we veranderen? En welke problemen lossen we dan op? Alle betrokkenen moeten een besef van urgentie krijgen. Daarbij is het belangrijk emoties te genereren. Emoties, zoals hoop, vertrouwen en optimisme, zijn de motor voor verandering.
 2. Een leidende coalitie vormen
  Vorm een enthousiaste groep uit de volle breedte van de organisatie om de verandering te leiden. Mensen met formele en informele invloed die goed geworteld zijn in de organisatie en voldoende kritisch zijn.
 3. Ontwikkel een verandervisie en veranderstrategie: concreet, realistisch en eenvoudig.
 4. Communiceer de visie en strategie duidelijk en geloofwaardig.
  Daardoor beperk je de onzekerheid en het wantrouwen. De medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Essentieel is het eigen gedrag (cultuur) aan de orde te stellen.
 5. Ontwikkel draagvlak voor verandering
  Belangrijkste voorwaarde? Commitment vanuit de top!
 6. Creëer korte termijnsuccessen en maak ze zichtbaar
  Ze vormen een beloning voor degenen die hard werken om de verandering tot stand te brengen.
 7. Zet de verandering door
  Onderzoek wat werkt, verfijn de aanpak en voer deze door naar alle systemen en afdelingen. Houd de sense or urgency hoog, maar voorkom uitputting.
 8. Veranker de verandering, het nieuwe gedrag in de organisatie
  Discipline om dingen anders – beter – te blijven doen, is essentieel.

De rode draad in het acht stappenmodel is voor mezelf het inspelen op de psychologische en emotionele kant bij mensen. Als je dat niet doet, komt de verandering niet verder dan het papier waarop deze staat beschreven.