Toezicht investeerders

Vinger aan de pols

Maandelijkse managementrapportages en kerncijfers vormen meestal het kompas waarop investeerders moeten varen. Maar deze informatie is onvolledig en eenzijdig. Ondanks alle vertrouwen in het zittende management, willen investeerders dan ook vaak weten hoe de gefinancierde onderneming in alle opzichten rendeert.

Voor deze investeerders en in samenwerking met de directie kan Alex Verstraeten kort op de bal (doorlopend) de vinger aan de pols houden bij bedrijven waarin zij beleggen. Als toezichthouder vormt hij de ogen en de oren van een investeerder, met meer armslag dan bijvoorbeeld een raad van commissarissen. Waar staat het bedrijf en hoe ontwikkelt het zich? Worden de investeringen goed gemanaged? Hoe draait de commercie? Ziet de productiehal er schoon uit? Zitten de juiste mensen op de juiste posities?

De antwoorden op deze en vele andere vragen vormen het ontbrekende informatiedeel voor investeerders, waarmee de gezondheid van het bedrijf kan worden bepaald en onaangename verrassingen uitblijven. Investeerders als dga’s, informal investors, family offices, beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Alex Verstraeten interpreteert de beschikbare cijfers en adviseert daarover met de nodige onderbouwing. Is de brutowinstmarge van 17,3% voldoende, bij een branchegemiddelde van 12%? Ook als die marge de laatste maanden telkens een procent is afgenomen? Is het tijd voor interventie?

Ten slotte adviseert Alex Verstraeten over het instellen en functioneren van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen, inclusief het aannemen en ontslag van leden. Alex is zelf opgeleid als commissaris bij Nyenrode en een van de Big Four accountantskantoren.

Contacteer Alex